PREDAVAČ

doc. dr.sc. Zlatko Karač

mag.ing.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PREDAVANJA

doc. dr.sc. Zlatko Karač

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Zlatko Karač, mag. ing. arh., rođen je u Vukovaru 1961., diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987., gdje je i doktorirao. Znanstveni je savjetnik i docent na Katedri za urbanizam AF u Zagrebu, prodekan je za znanost AF; predavao je na Građevinskom i Šumarskom fakultetu, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu te na nekoliko poslijediplomskih studija. Bavi se urbanističkim i prostornim planiranjem, posebno konzervatorskom problematikom i zaštitom baštine te poviješću hrvatske arhitekture i urbanizma. Objavio je više od 340 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, među
kojima su knjige, poglavlja u zbornicima i monografijama, enciklopedijski tekstovi, članci, priopćenja na znanstvenim skupovima. Laureat je 'Državne nagrade za znanost' 2012. Bio je voditelj nakladništva AF, uredio je brojne udžbenike i knjige s područja arhitekture; urednik je znanstvenog časopisa 'Prostor'. Projekti su mu nagrađivani i otkupljeni na javnim natječajima; izlagao je na Zagrebačkom salonu i dr. Aktivan je u nekoliko stručnih udruga (arhitekata, arheologa i povjesničara umjetnosti), član Stručnog savjeta UHA-e, ovlašteni je arhitekt HKA, član ekspertnih konzervatorskih i urbanističkih povjerenstava, uz ostalo Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.