PREDAVAČ

Ivo Radica

gradonačelnik grada Visa

PREDAVANJA

 Ivo Radica

BIOGRAFIJA

Rođen 07. veljače 1964.g. u Splitu.
Od 2009.g. gradonačelnik grada Visa.
Obiteljski status: oženjen, otac dvoje djece.