PREDAVAČ

prof. dr. Božidar Slapšak

arheolog, redovni profesor na katedri za antičku arheologiju Filozofskog fakulteta ljubljanskog sveučilišta

PREDAVANJA

prof. dr. Božidar Slapšak

BIOGRAFIJA


Diplomirao i doktorirao iz arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Kao istraživač posvećuje se proučavanju arheoloških tragova ljudskog naseljavanja i korištenja zemljišta, arheoloških naselja i krajobraznih struktura, posebno u antičko doba. Redovno sudjeluje u međunarodnim istraživačkim projektima u Sloveniji, Hrvatskoj i Grčkoj (suradnja sa sveučilištima u Birminghamu, Leidenu i Leuvenu) Od ljeta 1972. zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani gdje predaje rimsku arheologiju i epigrafiku.