PREDAVAČ

Alen Žunić

univ.bach.arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PREDAVANJA

 Alen Žunić

BIOGRAFIJA


Alen Žunić, student 'mastera' Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođen je 1989. u Zagrebu, maturirao na V. gimnaziji. Nagrađivan je na javnim arhitektonskim natječajima, pohađao arhitektonsku Radionicu af/sc, Ljetnu školu arhitekture u Bolu, međunarodnu AA Visiting School of Architecture u Dubrovniku, International Summer Academy Zürich na ETH. Uz 90. obljetnicu AF nagrađen je 'Nagradom dekana' među najboljim studentima svoje generacije. Laureat je 'Rektorove nagrade' za 2012. Dobitnik je ukupnih pohvala na nekoliko predmeta, uz ostalo i nagrade 'Zdenko Strižić' za najbolji projekt kompleksnog stanovanja. Po prosjeku ocjena najbolji je student AF. Demonstrator je na 14 kolegija na sve četiri katedre Fakulteta. Aktivno surađuje na fakultetskim znanstvenom projektima; sudjelovao je s priopćenjima na kongresima arhitekata, povjesničara umjetnosti i etnologa, te na međunarodnim arhitektonskim konferencijama u Bariju i Sarajevu. Objavio je 80-ak članaka - kritika i prikaza izložaba, stručnih časopisa i knjiga te studija o arhitektonskim opusima i baštini (piše za 'Oris', 'Prostor', 'ČIP', 'Kvartal', 'Vijenac', 'Projekt', 'Presjek' i 'Susrete'). Urednik je arhitektonskih monografija u 'Golden marketingu' i izvršni urednik časopisa 'Projekt'. Aktivno se bavi plivanjem, perspektivni je sportaš HOO.
alenzu@net.hr