PREDAVAČ

Aldo Čavić

ravnatelj Muzeja Staroga Grada, Stari Grad, otok Hvar

PREDAVANJA

BIOGRAFIJA


Rođen je 1958. godine u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao filozofiju i jugoslavistiku. Sada je na Doktorskom studiju humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru s temom Identitet Hvara u XVI. stoljeću.
Kulturni aktivist, organizator brojnih izložaba i radionica. Čuvar baštine, pisac članaka i popularnih knjiga o baštini otoka Hvara. Osnivač i ravnatelj Muzeja Staroga Grada. Urednik i izdavač knjiga.