studeni 2012

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE
"Anatomija otoka 2012."

Što je "Anatomija otoka"?

Udruga "Lavurat za poja" pokreće niz aktivnosti za promociju otoka Visa na kulturnom i turističkom planu. Program pod nazivom "Anatomija otoka" planira se za razdoblje od pet godina. U ciklusu seminara svake godine bit će obrađena po jedna relevantna tema vezana za razvoj otoka. Uz to će biti organizirana po jedna radionica na kojoj će se izrađivati prijedlozi i projekti koji će operacionalizirati zadanu temu.

cijeli tekst