Aleksander S. Ostan, Ljubljana/Maribor

Galerija
Anatomija otočne suradnje: kreativan dijalog između prirode i kulture, staroga i novoga, mene i tebe...
20. 8. 2015.

Anatomija otočne suradnje: kreativan dijalog između prirode i kulture, staroga i novoga, mene i tebe...

U turbulentnim vremenima višeslojne globalne krize prostor i mjesto, kao i arhitektura i prostorno planiranje, imaju značajnu ulogu: mogu nas gurnuti još dublje u ponor klimatskih i drugih prijetnji ili nam pomoći da razumijemo prirodu svoga planeta i odgovorimo na njegova ograničenja većom predanošću, širom odgovornošću i brižnom ljubavlju.
Otok (engl. island), koji na simboličkoj razini možemo čitati i kao I-land (ja-zemlja) ili Eye-land (oko-zemlja) itd., sugerira zasebni mikrokozmos, teritorij Sebstva, samodostatno biće... kao i komad zemlje s jasnim prirodnim granicama, uronjen u horizont nepreglednog morskog prostranstva, otvoren za cijeli svijet... Ta ontološka, arhaična prostorna jedinica nudi sjajan paradigmatski okvir za istraživanje, za poligon ograničene stvarnosti, koji se promatra i objašnjava na holistički način. Budući da na otoku Visu toliko godina nije bilo turizma, u tom kontekstu on može poslužiti kao studija slučaja »par excellence«.
Možemo li ga dakle sagledati na način drugačiji od onoga na koji je industrija masovnog turizma shvaćala većinu (jadranskih) otoka? Možemo li ponuditi drugačije paradigmatske pristupe njegovom prostoru i mjestu, prostornom planiranju i arhitektonskim temama? Možemo li aktivno prepoznati i reurbanizirati iznimno raznolike obrasce graditeljskog nasljeđa umjesto da samo gradimo novu, veliku turističku infrastrukturu (hoteli itd.) koja podržava masovni turizam? Možemo li pronaći (ne samo deklarativno) održive načine pristupanja povijesnim arhitektonskim epohama, od antičke Isse do socijalističkih vojarni, te ih oživjeti na dobrobit stanovnika i posjetitelja ovog predivnog izoliranog otoka?
Uvjeren sam da postoji način koji povezuje – participativnim pristupom »od dolje prema gore« – stanovništvo Visa, koji potiče tu vrstu odgovornog, integralnog razvoja u kojem se cultura & natura otoka susreću sa stvarnim potrebama njegovih stanovnika. Siguran sam da u sklopu inicijative »Anatomija otoka«, u suradnji s otočnom zajednicom Visa te uz entuzijazam studenata iz cijeloga svijeta ovoga rujna možemo to pokazati »uživo« i »in situ«. Ovogodišnja tema »Novi turistički sadržaji u starim zdanjima« prikladan je izazov u području arhitekture za istraživanje dinamičke ravnoteže između prošlosti i sadašnjosti, tradicionalnog i suvremenog, etike i estetike… koji se susreću u interdisciplinarnom kreativnom dijalogu. Dobro došli, welcome!

2015 SIMPOZIJ

Odgovorni turizam na otocima: prema sinergiji turizma i cjelogodišnjeg života otoka


Simpozij se održava u gradu Visu na otoku Visu, u prostorijama VELEUČILIŠTA VERN' - VIS od 17. - 20.9.2015. te će na njemu sudjelovati eminentni stručnjaci raznih područja:
 • Prof. Maja Adžija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Laurence Feveile, dipl. ing. arh., Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris
 • mag. geogr. Ana Jurić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, Komunalac d.o.o. Jurdani, Opatija, Hrvatska
 • bacc. duh Manuela Antičević, Lokalna akcijska grupa „ŠKOJI” Hvar – Vis – Šolta, Hrvatska
 • dr. sc. Marina Blagaić Bergman, mag.etn., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Davisi Boontharm, arhtektica i urbanistica, Centre for Global Discovery, Faculty of Foreign Studies, Sophia University, Japan
 • mr.sc. Sanja Buble, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska
 • dr. sc. Kristina Bučar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Maria de Nazaré Oliveira Roca, CICS NOVA – Interdisciplinarni centar za društvene znanosti, Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Portugal
 • dipl. ing. arh. Antonia Dika, Kunstuniversität Linz (Odjel za arhitekturu i urbanizam), Beč, Austrija
 • dr. sc. Irena Đokić
 • mr. sc. Zrinka Gregov, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. Lorenzo Guzzardi, Regionalni Odjel za kulturu i sicilijanski identitet, ravnatelj Arheološkog parka Eloro i Tellaro, Sirakuza, Italija
 • Helena Klakočar
 • dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Jelena Lončar, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • Veni Marinković, mag. geogr., Lokalna akcijska grupa „ŠKOJI” Hvar – Vis – Šolta, Hrvatska
 • Ivana Momčilović, , slobodna umjetnica, dramaturginja
 • Antonio Morić Španić, , mag. geogr., CEDRA Split – Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj, Split, Hrvatska
 • dr. sc. Iva Niemčić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
 • Lisa Penkova, , plesačica i koreografkinja
 • dr. sc. Ana Perinić Lewis, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
 • Vedrana Premuž Đipalo, , mag. etn., Etnografski muzej Split, Split, Hrvatska
 • prof.dr.sc. Darko Radović, Sveučilište Keio, Tokio, Japan
 • dr. sc. Ivana Rašić Bakarić
 • dr. sc. James K. Reap, University of Georgia, Athens, GA, SAD
 • dr. sc. Zoran Roca, CEIED – Interdisciplinarni istraživački centar za obrazovanje i razvoj, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugal
 • prof.dr.sc. Nenad Starc, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut Zagreb
 • Davor Stipan, prof., I. gimnazija Split, Split, Hrvatska
 • dr. sc. Lucija Šimičić, Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
 • dr. sc. Stjepan Šterc, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 • dr. sc. Ugo Toić, OTRA d.o.o. Cres, Hrvatska
 • dr. sc. Željka Tonković, Sveučilišta u Zadru, Hrvatska
 • Lea Vene, , mag. hist. art., Udruga Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula, Hrvatska
 • dr. sc. Kuang-Yu Wang, Sveučilište Chung-Yuan, Tajvan
 • dr. sc. Jelena Zlatar, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska
PROGRAM 17.09. - 20.09.2015
 • ČETVRTAK / 17.9 /
 • PETAK / 18.9 /
 • SUBOTA / 19.9 /
 • NEDJELJA / 20.9 /
08:30 h
09:00 h
09:30 h
10:00 h
dr. sc. Kristina Bučar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
mr. sc. Zrinka Gregov, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
10:30 h
dr. sc. Saša Poljanec-Borić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. James K. Reap, University of Georgia, Athens, GA, SAD
11:00 h
11:30 h
dr. sc. Stjepan Šterc, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
12:00 h
Veni Marinković, mag. geogr., Lokalna akcijska grupa „ŠKOJI” Hvar – Vis – Šolta, Hrvatska
12:30 h
13:00 h
15:00 h
bacc. duh Manuela Antičević, Lokalna akcijska grupa „ŠKOJI” Hvar – Vis – Šolta, Hrvatska
15:30 h
mr.sc. Sanja Buble, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska
16:00 h
16:30 h
dr. Lorenzo Guzzardi, Regionalni Odjel za kulturu i sicilijanski identitet, ravnatelj Arheološkog parka Eloro i Tellaro, Sirakuza, Italija
17:00 h
17:30 h
dr. sc. Davisi Boontharm, arhtektica i urbanistica, Centre for Global Discovery, Faculty of Foreign Studies, Sophia University, Japan
18:00 h
18:30 h
21:00 h
09:00 h
12:00 h
15:00 h
15:30 h
16:00 h
Prof. Maja Adžija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. Jelena Lončar, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. Ana Perinić Lewis, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska
16:30 h
17:00 h
17:30 h
18:00 h
18:30 h
dr. sc. Marina Blagaić Bergman, mag.etn., Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. Iva Niemčić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
19:00 h
dipl. ing. arh. Antonia Dika, Kunstuniversität Linz (Odjel za arhitekturu i urbanizam), Beč, Austrija
09:00 h
11:00 h
11:30 h
Antonio Morić Španić, , mag. geogr., CEDRA Split – Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj, Split, Hrvatska
12:00 h
dr. sc. Maria de Nazaré Oliveira Roca, CICS NOVA – Interdisciplinarni centar za društvene znanosti, Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Portugal
dr. sc. Zoran Roca, CEIED – Interdisciplinarni istraživački centar za obrazovanje i razvoj, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisabon, Portugal
12:30 h
13:00 h
15:00 h
dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
dr. sc. Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
15:30 h
mag. geogr. Ana Jurić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
16:00 h
21:00 h
10:00 h

Studentski radovi 2015


GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

GRUPA 6

GRUPA 7

GRUPA 1

Water glamping Stonca

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 2

I'm rich

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 3

Next Path, Next Stage

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 4

EKOKljučna

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 5

Duboka School

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 6

Riba ribi grize rep

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 7

Find it & Use it

DOWNLOAD PREZENTACIJE