Nova Issa – mogućnosti uklapanja lokaliteta grčke Isse u kulturnu i turističku sliku grada Visa

Anatomija otoka - Radionica - Vis, 2012

Radionica „Nova Issa“ održana je u gradu Visu (Hrvatska), od 1. – 6. listopada 2012. godine. Na radionici su sudjelovali studenti arhitekture iz Hrvatske, Slovenije i Japana. Rad studenata pratili su profesori-mentori : Tadej Glažar, Ljubljana, Dako Radović, Tokyo, Tin Sven Franić, Zagreb, Neno Kezić, Split.  Studenti su bili podijeljeni u šest mješovitih grupa.

Postavljena su tri zadatka :
 • Prvi zadatak – kakvu intervenciju predvidjeti na lokalitetu grčke Isse i Visu općenito, koja se može realizirati u 15 dana, s vrlo ograničenim sredstvima
 • Drugi zadatak – kakvu intervenciju izvesti na lokalitetu grčke Isse, da se od lipnja 2013. godine može uvrstiti u turističku ponudu 
 • Treći zadatak – skice za trajnu namjenu lokaliteta grčke Isse i vezane intervencije na ostalom dijelu grada Visa 
Javna prezentacija studentskih radova održana je u petak 5.10. 2012. u prostorima VERN' Vis. Na prezentaciji radova, uz profesore mentore i gostujuće profesore, sudjelovala je i Kazuyo Sejima, danas jedna od najpoznatijih svjetskih arhitektica. 

Za vrijeme radionice održano je i nekoliko predavanja studentima i zainteresiranim Višanima.
Predavanja su održali Kazuyo Sejima, Jose Puppim de Oliveira, Tadej Glažar, Neno Kezić i Emil Šverko.

Radionica « Nova Issa » održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Financiranje radionice pomogli su Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Grad Vis i grad Komiža, Erste banka i produkcijska kuća “Hulahop”. 

2013 RADIONICA - VIS I KOMIŽA

Sanacija i revitalizacija gradskih područja Visa i Komiže


PROGRAM RADIONICE 2013.

UVOD

Prostorni i urbanistički planovi su glavni alat urbanističkog planiranja. Možda neophodni ali istovremeno i vrlo nepraktični. To je moje osobno mišljenje kao dugogodišnjeg praktičara. U ex jugoslavenskom socijalizmu možda je takvo planiranje imalo neki smisao, jer je zemljište bilo u društvenom vlasništvu. Na ovogodišnjem simpoziju i radionici vidjet ćemo da diljem svijeta postoje različite prakse.

Ovogodišnjom radionicom želimo se osvrnuti na postojeće urbanističke planove, možda nekom novom interpretacijom. Više očiju bolje vidi, naročito ako dolaze iz različitih dijelova Europe i svijeta. Ali sve u granicama realnih i predvidivih mogućnosti otoka Visa.

Prošlogodišnja radionica „Nova Issa“ donijela je niz vrlo zanimljivih prijedloga. Njihova je karakteristika bila originalnost. Nisu predviđali nikakva rušenja ni značajnija građenja. Samo maštovite intervencije u postojeće stanje Visa i grčke Isse. Nikad do sada nije bilo takvih prijedloga na postojećim arheološkim lokalitetima diljem Hrvatske, koliko nam je poznato.


VIS I KOMIŽA

Dva jedina grada na otoku Visu posjeduju urbanističke planove novijeg datuma. Ovi planovi imaju uobičajenu podjelu teritorija na zone, u skladu s postojećim zakonom. U pravilu su to zone stambene namjene, mješovite namjene, javne i društvene namjene, ugostiteljsko turističke namjene, sportsko-rekreacijske te javne i zaštitne zelene površine.

Ono što na prvi pogled upada u oči kod planova za Vis i Komižu, su prilično velike površine predviđene za stambenu i ostalu izgradnju. Kad se zna da je demografska situacija na otoku u silaznoj putanji, postavlja se pitanje zašto je predviđena tolika površina za stambenu izgradnju. Pokušat ćemo ponuditi neke odgovore na ta pitanja.

Vis i Komiža imaju vrlo kvalitetno napravljene konzervatorske podloge koje su zakonski dio urbanističkog plana. Ponekad konzervatorski uvjeti i suvremena htjenja projektanata dolaze u koliziju. To je također važna tema koju ćemo pokušati raspraviti na radionici.


STRUKTURA ZADATAKA RADIONICE

Predmet rada na radionici su odabrana područja gradova Visa i Komiže. Ta područja su nešto veća od usvojenih granica urbanističkih planova, koji, po našem mišljenju, ne tretiraju cijelo područje oba grada koje može biti predmet razvoja.

Svaki studentski tim će obrađivati cijelu površinu odabranog područja Visa ili Komiže.
Predviđamo po dva studentska tima za Vis i Komižu.
Unutar svakoga tima, u dogovoru s mentorima, pojedinci će obrađivati dogovorene zadatke unutar zadanog područja.

Završni projekt svakog studentskog tima treba sadržavati prijedloge za tri zadatka :

1. Načelno rješenje „Sustava obilježavanja zaštićene graditeljske baštine (Visa ili Komiže) „ prema kriterijima iz konzervatorskih podloga. To podrazumijeva sustav znakova ili drugih alata pomoću kojih stanovnici, posjetioci i turisti mogu jednostavno uočiti u kakvom se okruženju nalaze i na što trebaju obratiti pažnju prilikom posjeta, šetnje ili proučavanja graditeljske baštine.

2. Prijedlog strategije razvoja područja Visa i Komiže.
To znači – predložiti sadržaje odnosno namjene svih površina koje nisu zauzete postojećom izgradnjom.
Predloženi sadržaji i tretman prostora trebaju biti u skladu s realnošću i procijenjenim mogućnostima razvoja otoka u cjelini.

3. Prijedlog rješenja za specifične lokacije. U Komiži će to biti zone dva „gradska projekta“ koje su određene postojećim urbanističkim planom. Na Visu je to zapušteni prostor Vinarije i „mali Samogor“ (bivša vojarna) te javna cisterna i parkiralište u predjelu Kut. Mogu se, u dogovoru s mentorima, izabrati i drugi zanimljivi prostori, koje studenti uoče na terenu.

Svaki od tri zadatka treba imati tekstalno obazloženje i po četiri crteža. Dodatni crteži nisu zabranjeni.

Materijali:
 • Komiža - namjena površina pdf
 • Komiža - struktura zaštićene zone pdf
 • Komiža - zona 1 - valorizacija pdf
 • Komiža - zona 2 - valorizacija pdf
 • Vis - namjena površina pdf
 • Vis - karakteristični dijelovi povijesne matrice pdf

  SUDIONICI:
 • Keio University, Tokyo, Japan
 • University of Tokyo, Japan
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
 • Građevinsko-arhitektonsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

POPIS STUDENATA KOJI SU SUDJELOVALI NA RADIONICI - PO GRUPAMA

GRUPA "VINARIJA"  VIS / HERITAGE FAKTORY:
 • Vid Žnidaršič, Ljubljana cv
 • Kenta Haratani, Tokyo cv
 • Nika Mrđen, Venecija cv
 • Pasquale Trapani, Palermo cv
 • Saki Kozono, Tokyo cv
 • Tine Tribušon, Ljubljana cv
 • Yusuke Izumi, Tokyo 
 • Lucia Pirrello, Palermo cv

GRUPA "GUSTRINA KUT" VIS / VIS CONNECTION:
 • Urška Rupnik, Ljubljana
 • Kosuke Nakakura, Tokyo cv
 • Takahiro Osaka, Tokyo cv
 • Josipa Sarić, Zagreb 
 • Sotaro  Miyatake, Tokyo cv

GRUPA "ROGAČI" KOMIŽA / KOMIŽA BACKYARD:
 • Blanka Hrastnik, Ljubljana cv
 • Jure B. Sajovic, Ljubljana 
 • Takahiro Ishihara, Tokyo cv
 • Ryoto Amano, Tokyo cv
 • Wakataro Ueno, Tokyo cv

GRUPA "LIMUNJAK" KOMIŽA / PIER TO PEER  Entrace Garden of Komiža:
 • Gašper Skalar Rogič, Ljubljana cv
 • Nanami Kawashima, Tokyo cv
 • Sekiya Mitsuhiro, Tokyo cv
 • Yoshiro Sasamura, Tokyo cv


Potpuni popis predavača radionice:
PROGRAM 30.09. - 05.10.2013
 • PONEDJELJAK / 30.9 /
 • UTORAK / 1.10 /
 • SRIJEDA / 2.10 /
 • ČETVRTAK / 3.10 /
 • PETAK / 4.10 /
 • SUBOTA / 5.10 /
09:00 h
09:30 h
10:00 h
moderatori:
prof. Tadej Glažar, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
prof.dr.sc. Darko Radović, Sveučilište Keio, Tokio, Japan
10:30 h
11:00 h
15:00 h
17:00 h
19:00 h
09:00 h
09:30 h
mr.sc. Sanja Buble, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Hrvatska
10:00 h
Boško Budisavljević, dipl.ing.arh., voditelj tima "Anatomija otoka"
10:30 h
09:00 h
09:30 h
10:00 h
10:30 h
09:00 h
Ivo Radica, gradonačelnik grada Visa
09:30 h
bacc. duh Manuela Antičević, Lokalna akcijska grupa „ŠKOJI” Hvar – Vis – Šolta, Hrvatska
10:00 h
10:30 h
09:00 h
10:00 h
10:30 h
09:00 h
mentori grupa
09:30 h
18:00 h
21:00 h

Studentski radovi 2013


GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 1

TVORNICA BAŠTINE

"Smatram da bi mladi ljudi trebali otići. No to bi trebali učiniti zbog intelektualne znatiželje, a ne iz očaja. Zatim bi se trebali vratiti. Moraju otići da bi upoznali svijet ali i da bi, što je još puno važnije, upoznali sebe."

 Renzo Piano

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 2

VIŠKA VEZA

Zapuštenu javnu gustirnu u predjelu Kut na Visu studenti predlažu pretvoriti u atraktivni prostor za mlade. Jezgru čini nova radiostanica mladih Visa oko koje se stvaraju sadržaji koji obogaćuju kulturnu i turističku ponudu grada Visa.

DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 3

KOMIŠKO STRAŽNJE DVORIŠTE

Zapuštene kasarne „Rogači“ studenti predlažu adaptirati u atraktivno mjesto u Komiži. Jedan bi objekt bio uređeno i transparentno skladište, drugi bi bio hostel a treći centar za mlade. Tako bi Komiža dobila, s malim ulaganjem, multifunkcionalni kompleks koji bi živio i ljeti i zimi.


DOWNLOAD PREZENTACIJE


GRUPA 4

ZELENA ŠETNICA - VRT NA ULAZU U KOMIŽU

U centru Komiže nalazi se kompleks zasađen agrumima koji je nepristupačan javnosti. Studenti predlažu otvaranje tog prostora koji bi se različitim animacijama uklopio u javnu ponudu grada. Predlažu nekoliko faza koje bi se realizirale postupno do 2050. godine.


DOWNLOAD PREZENTACIJE