PREDAVAČ

doc.dr.sc. Marijan Bradanović

Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska

PREDAVANJA

doc.dr.sc. Marijan Bradanović

BIOGRAFIJA

MARIJAN BRADANOVIĆ rođen je u Rijeci (Hrvatska) 1966. godine. Povijest umjetnosti i povijest diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1992. s temom Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka. 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nade Grujić obranio je magistarsku radnju Arhitektura i urbanizam Vrbnika u razdoblju od 1450. do 1620. godine (Doba kasne frankopanske i ranije mletačke uprave). 2007. godine na Sveučilištu u Zadru pod mentorstvom prof. dr.sc. Pavuše Vežića obranio je disertaciju Arhitektura i urbanizam renesanse na otoku Krku. Od 1992. do 2007. godine radio je u hrvatskoj konzervatorskoj službi. Tijekom toga razdoblja sudjelovao je u velikom broju  raznovrsnih konzervatorskih istraživanja, zaštitnih zahvata na arhitektonskim spomenicima i uspostavi muzejskih zbirki u Istri, Gorskom kotaru, Vinodolu, Rijeci i na sjevernojadranskim otocima. Od 2007. godine član je Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Glavna područja istraživanja su mu urbanizam, arhitektura i arhitektonska dekorativna plastika na sjevernom Jadranu u razdoblju kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka te zaštita kulturnih dobara. 

Suradnik je Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (Hrvatski leksikon, Istarska enciklopedija), Hrvatskog restauratorskog zavoda, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH i Istarske županije (projekti Revitas i Heart of Istria). Suradnik je na projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH: Arhitektura i urbanizam hrvatskoga srednjovjekovlja (020-0202684-2691) i Ranokršćanska arhitektura i skulptura u Istri i Dalmaciji (269-1012654-0731). Bio je član Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije (2005.-2008.), predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra (2012.-2013.) te u dva mandata dopredsjednik Kulturnog vijeća za zaštitu kulturnih dobara Grada Rijeke (2006.-2012.). Član je Hrvatskog nacionalnog odbora ICOMOS-a, Društva konzervatora Hrvatske, Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke i izdavačkog savjeta časopisa Acta medico-historica Adriatica.

Objavljeni radovi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272333