PREDAVAČ

dr. Lorenzo Guzzardi

Regionalni Odjel za kulturu i sicilijanski identitet, ravnatelj Arheološkog parka Eloro i Tellaro, Sirakuza, Italija

PREDAVANJA

dr. Lorenzo Guzzardi

BIOGRAFIJA


Dr. sc. Lorenzo Guzzardi od 1987. vodeći je arheolog Regionalne uprave kulturne baštine na Siciliji, a od 2013. upravitelj Kulturne i ekološke baština Caltanissetta. Bio je voditelj arheoloških ureda u Enni, Siracusi, Piazza Armeriniji, Camarini i Eloru. Njegova arheološka istraživanja utjecala su na razumijevanje arheološke i kulturne baštine tirenske Kalabrije i istočne Sicilije, posebno Sirakuze i Nota, u kojemu je od 1993. počasni ravnatelj Gradskoga muzeja. Autor je 170 radova u knjigama, monografijama i časopisima. Predavao je kao profesor na Sveučilištu u Cataniji kolegije „Umjetnička književnost”, „Zakonodavstvo kulturne baštine” i „Valorizacija arheološke baštine”.