prof.dr.sc. Darko Radović

BIOGRAFIJA


Darko Radović profesor je arhitekture i urbanizma na Sveučilištu Keio u Tokiju, sudirektor Međunarodnog instituta Keio za arhitekturu i urbanizam – IKI te gostujući profesor na Sveučilištu Ujedinjenih naroda. Član je stručne skupine Livable Cities pri organizaciji Philips Center for Health and Well-being. Doktorirao je arhitekturu i urbanizam na Sveučilištu u Beogradu. Predavao je, istraživao i prakticirao arhitekturu i urbanizam u Europi, Australiji i Aziji, te radio na višim akademskim pozicijama na Sveučilištima u Beogradu, Melbourneu i Tokiju te na Sveučilištu Keio (trenutačno). Rad Darka Radovića bavi se vezom između ekološke i kulturalne održivosti te situacijama u kojima se arhitektura i urbanizam preklapaju, gdje društveni element dobiva fizički oblik. Njegova paralelna istraživanja koncepata urbaniteta i održivog razvoja fokusiraju se na kulturno i ekološki raznolike kontekste koji razotkrivaju razlike i pružaju mogućnost za susret s drugim. Smatra da nije moguće zasebno prakticirati isključivo ekološku ili kulturnu održivost te da nema održive budućnosti bez njihove skladne sinteze. Na temelju tog uvjerenja razvio je koncept eko-urbaniteta (Routledge, 2009.), koji čini okosnicu njegovih najnovijih istraživanja te predavačke i publicističke djelatnosti, zajedno s Radikalnim realizmom (2010.), koji je postao „credo” njegovoga dizajnersko-istraživačkog laboratorija co+labo na Sveučilištu Keio. Na Institutu Keio-IKI vodi međunarodni interdisciplinarni istraživački projekt „Mjerenje nemjerljivog”.