PREDAVAČ

dr.sc. Danko Zelić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

PREDAVANJA

dr.sc. Danko Zelić

BIOGRAFIJA

Rođen 1963. u Zagrebu. Godine 1982. završio Klasičnu gimnaziju i upisao studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 1988. godine. Na matičnom fakultetu magistrirao 1992. (Prostorna organizacija otoka Krka u antici) i doktorirao 1999. godine (Postanak i urbani razvoj Šibenika u srednjem vijeku). U Institutu zaposlen od 1988. godine. Bavi se srednjovjekovnom arhitekturom i urbanističkim cjelinama jadranskih gradova (Šibenik, Trogir, Dubrovnik) te istraživao i objavljivao pisane povijesne izvore i stariju građu u arhivima u Dubrovniku, Zagrebu, Zadru i Veneciji. Član je uredništva časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti i Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj.